Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Kågeröd

EquiMed AB
Org.nr: 556617-7464
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, jakt- och viltvård, häst- och hundavel, veterinärverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gapmill AB
Org.nr: 556824-4304
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, administration, organisation och utbildning, aktivitetsturism inom jakt och fiske samt natur- safari, handel med växter och trädgårdstill ...
Our Company Sweden AB
Org.nr: 556775-6241
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med veterinär- produkter, fritidsaccessoarer, jakt- och djurtillbehör, arrangemang av event- och utbildningar samt handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig v ...
Vetcetera AB
Org.nr: 556775-8585
Föremålet för bolagets verksamhet är veterinärverksamhet, avelskonsultationer, jord- och skogsbruk, jakt- och viltvård, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.