Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Järna

Dalarna Outdoor AB
Org.nr: 556982-8824
Aktiebolaget ska ha följande verksamhet: Outdoor-aktiviteter, båda sommar och vinter, såsom hiking, kanoting, guidning, klättring, navigering i naturen, överlevnadskurser. teambilding, matlagning utomhus, turer till fots ...
EPV Entreprenad AB
Org.nr: 556840-2878
Bolaget ska bedriva bygg-, mark och anläggningsentreprenader samt konsultverksamhet inom jakt, viltvård och hundkurser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Golf south Stockholm AB
Org.nr: 556874-7637
Föremålet för bolaget är att driva och förvalta golfbanor samt golf-,hotell- och restaurangverksamhet, arrangera jakt och golfarrangemang, äga fast egendom, bedriva exploatering av mark, samt äga och förvalta värdepapper ...
JSK Sverige AB
Org.nr: 556797-6955
Bolagets verksamhet ska vara att leverera tjänster inom områdena: Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik, handel med och förvaltning av fastigheter, handel med och service av fordon och tillbehör, sport- och friti ...
Järna Golf AB
Org.nr: 556544-0376
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva och förvalta golfbanor, hotell och restaurangverksamhet, arrangera jakt och golfarrangemang, äga fast egendom, bedriva exploatering av mark, samt äga och förvalta värdepappe ...
Kvarnsjön Entreprenad AB
Org.nr: 556608-3225
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner, exploatering av mark, äga och förvalta värdepapper, arrangera jakt- och golfarrangemang och annan eventverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Lillebror Byggpower AB
Org.nr: 556997-9031
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och montage av hus samt jakt och viltvård och därmed förenlig verksamhet.
Max Hunt Media AB
Org.nr: 556867-3965
Bolaget har till ändamål att främja en friluftsliv, sport och träningsaktiviteter så som jakt och viltvård, upplevelseinriktad turism, mediaproduktion av film, radio, IT-baserade medier, magasin och reklam samt eventing ...
Rudsjön Entreprenad AB
Org.nr: 556634-6135
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva exploatering av mark, driva och förvalta golfbanor, äga och förvalta värdepapper, arrangera jakt- coh golfarrangemang, samt därmed förenlig verksamhet.
Sköld's bygg & smides entreprenad AB
Org.nr: 556896-9397
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom 'byggsmide och 'jaktvildvård och därtil hörande försäljning av material och utrustning samt ekonomitjänster.