Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Hörby

Dalen i Göteborg Fastighets AB
Org.nr: 556113-3132
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva avel, uppfödning, träning och tävlingsverksamhet samt handel med hästar jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska des ...