Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Halmstad

Bröderna Wigforss HB
Org.nr: 969767-8150
Internethandel, försäljning av jakt och fritidstillbehör. Försäljning av militära överskottspartier. Import och försäljning av LED-produkter. Handel med begagnat glas, porslin och antikviteter.
Cont(r)o Corrente AB
Org.nr: 556852-1651
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, handel med bilar, rotposter samt skogsprodukter. Bolaget skall även bedriva jakt och jaktarrangemang samt pensionatsverksamhet, samt bedriva med ovan nämnda ...
Dreamhunt EF
Org.nr: 769629-5182
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att genomföra försäljning av information rörande jakt.
Go Nature i Halmstad AB
Org.nr: 556754-0363
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva butiks- och E-handel med fiske-, jakt- och friluftsutrustningsamt fritidsbåtar, arrangemang av fiskeaktiviteter och fiskeresor, handel med värdepapper, förvaltning av fast oc ...
Konsult Mikael Frisk AB
Org.nr: 556957-9575
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, forskning, utveckling, projektledning, utbildning och utredningsarbete inom företrädesvis skogsbranschen. Dessutom försäljning av IT- produkter avsedda för skogsbruk och jakt samt ...
Tripolar AB
Org.nr: 556709-0112
Aktiebolaget ska bedriva internetbaserad handel samt detaljhandel. Handeln avser varumärkeshandel samt föremål inom IT såsom tillbehör till datorer, nätverk och nätverkslösningar samt prydnadsföremål, leksaker, lagringsm ...
Vara Skog AB
Org.nr: 556793-6314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsförvaltning, jakt, fiske och turism och därmed förenlig verksamhet
Venatio AB
Org.nr: 556486-4097
Bolaget skall bedriva import, export, distribution, marknadsföring och konsultverksamhet inom jakt, fiske, båtar, båttillbehör och fritid samt därmed jämförlig verksamhet. Förvaltning och handel med fast egendom, finansi ...