Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Göteborg

Halvarskleven AB
Org.nr: 556740-3067
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner att nyttjas vid skogsbruk, jakt och fiske, konsult- och utbildningsverksamhet inom undervattensentreprenader, hyperbarmedicinska utrustningar och friskvård, produktion av natur ...
Holtback Real Estate AB
Org.nr: 556762-5222
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta jordbruks- och skogsfastigheter samt industrifastigheter, bedriva skogsbruk, arrangerande av jakt, exploaterande av grustäkt, att äga och förvalta värdepapper och ...
J G Handel AB
Org.nr: 556302-1715
Bolaget skall bedriva underhåll och förvaltning av egna och externa fastigheter, bedriva byggnadsverksamhet, arrangera jaktresor och arrangemang i samband med jakt, samt därmed förenlig verksamhet.
Letimo AB
Org.nr: 556827-4442
Konsultverksamhet inom flyg, transport och turistbranschen. Verksamhet inom flygkonsolidering, paketresor, logistik, grupp- och konferensresor samt speciella paketarrangemang som jakt-, hälso- och gruppresor.
Ljungdahls Färgekonomi AB
Org.nr: 556191-1115
Bolaget skall driva detaljhandel med färgprodukter, försäljning av jakt-, fiske- och sportutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Mossöja AB
Org.nr: 556925-6273
Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva skogs- bruksrörelse, främja skogshushållning och naturvård genom att sköta och förvalta fastigheter, genom att åtaga sig vård och förvaltning, genom uthyrning och ...
Neverlost Export AB
Org.nr: 556967-4780
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av fritidstillbehör för jakt och fritid samt därmed förenlig verksamhet.
Silfveroxel & Partner Konsult AB
Org.nr: 556948-0923
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom telekom- och IT- sektorn avseende strategi, verksamhetsutveckling, utbildning och coachning, undervisning och utveckling av företagens personal med inriktning på individens utve ...
Slagerup Jakt & Viltvård AB
Org.nr: 559022-1676
Bolaget skall bedriva kurser och utbildning inom jakt, viltvård, skytte och viltmat. Uppdrag inom skyddsjakt, eftersök och viltvård. Försäljning av jaktarrangemang med därtill anknutna verksamheter inom gastronomi. Anord ...
Swedish Woodworks AB
Org.nr: 556940-5805
Bolaget skall ha till föremål att bedriva produktion och handel utav byggnadsmaterial. Däröver bedriva verksamhet inom skogsnäringen såsom förvaltning, förädling, konsultering, jakt och viltvård. Bolaget skall även äga o ...
Terräng MPS Östersund AB
Org.nr: 556749-5915
Bolaget ska idka detaljhandel med jakt och fritidsutrustning och därmed förenlig verksamhet.