Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Gällivare

Arctic Light Safari AB
Org.nr: 556667-4171
Aktiebolaget ska bedriva Turistverksamhet med olika turistiska arrangemang, exempelvis skotersafari, jakt- och fiskeguidning, fordonsuthyrning, konsultuppdrag inom transport- och uthyrningsbranschen, förvaltning av värde ...
Dundret Sweden AB
Org.nr: 556602-0383
Bolaget ska utveckla turismen inom Gällivare kommun, dels genom exploatering av egna markområden, genom nyförvärv och exploatering inom andra områden, uppföra byggnader för hotell- verksamhet för uthyrning och försäljnin ...
E-skog AB
Org.nr: 556973-5599
Bolaget ska genom förvärv av markområden exploatera och bebygga områdena enligt gällande planbestämmelser, förvalta och försälja fastigheter och värdepapper, utföra utbildningar i jakt, fiske och skogsetik och därmed för ...
Emmoth Invest AB
Org.nr: 556779-2766
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper, utföra utbildningar i jakt, fiske och skogsetik , utveckla turismen och därmed förenlig verksamhet.
Golf Course Survey Company. (GCSC) HB
Org.nr: 969691-3517
GPS-mätning av golfbanor, vägar, vattendrag och leder. Försäljning av fritidsprodukter såsom golf-, skid-, jakt- och fiskeutrustning. Turistverksamhet, skidskola, skotersafari och vildmarksarrangemang.
Gällivare Jakt och Fritid HB
Org.nr: 916596-9073
Försäljning av textilier o dyl.
Gällivarenorrsport HB
Org.nr: 969711-3513
Handel med jakt, fiske och sportartiklar. Uthyrning av personal inom verkstadsindustrin. Äventyrsresor, guideverksamhet,'jaktfiske.
HBet HeBy i Gällivare
Org.nr: 969662-8867
garderobsverksamhet, turistguidning, personaluthyrning, vaktmästeri, fastighetsskötsel, jakt- och fiskeartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Linafallet Lodge HB
Org.nr: 969727-7276
Turism, äventyr, upplevelse aktiviteter, jakt och fiske, logi, samisk kultur.
Resursmaskinen i Gällivare AB
Org.nr: 556909-0755
Bolaget skall bedriva tekniska konsulttjänster, utbildningar, uthyrning av entreprenadmaskiner och fordon, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt jakt- och fiskeguidning samt därmed förenlig verksamhet.
Virtuell Teknik i Gellivare AB
Org.nr: 556637-7437
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, arbetsledning, utbildning, IT, el- och telekommunikation samt turistverksamhet främst inom jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.