Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Flen

Blacksta Jakt & Viltvård EF
Org.nr: 769629-4094
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva jakt och viltvård på av föreningen arrenderade marker samt idka försäljning av julgranar.
Kristians marktjänst HB
Org.nr: 969762-8965
Jakt och viltvård. Entreprenad inom bygg och marktjänst.