Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Falun

Eggertz & partner AB
Org.nr: 556755-8282
Bolaget ska bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning. Juridiskt biträde. Rådgivning inom skogsbruk, jordbruk och andra areella näringar. Egendomsförvaltning. Handel med flygmaskiner och uthyrning av flygmaskiner och fly ...
Falena's HB
Org.nr: 969637-3225
Mekaniska reparationer. Försäljning, uthyrning av artiklar för jakt samt sällskapsdjur och häst. Uppfödning av sällskapsdjur och häst. Katt och smådjurspensionat
Jaktia Falun AB
Org.nr: 556472-1396
Bolaget ska bedriva handel av vapen, jakt- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Vestling & Karlsson Hunting AB
Org.nr: 556975-2719
Import från Ryssland och försäljning av jakt-, fiske- och friluftskläder. Export av skogsmaskiner till Ryssland.