Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Enköping

Amnox AB
Org.nr: 556809-9641
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisations- utveckling, handel med värdepapper, handel med och uppfödning av islandshästar samt ridskoleverksamhet, uppfödning och träning av jakthundar samt konsultverksamhe ...
Fairey Consult & Trade AB
Org.nr: 556805-8068
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärs-, verksamhetsutveckling, it och telekommunikation. Konsultationer avseende utlandsetableringar. Import och export av varor och tjänster avseende livsmedel, möbler, he ...
Fjällhotellet Lofsdalen Invest AB
Org.nr: 556516-2574
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
HBet JM Teknik
Org.nr: 969756-3113
Reparation och service av teknik. Svetsning, rör och elarbeten Service av motorredskap och motorfordon. Butiks och internetförsäljning av jakt och fritidstillbehör.
KFP Trading AB
Org.nr: 556990-4047
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, export, förmedling och försäljning av jakt- och fritidsartiklar samt konsult- och utbildningsverksamhet inom jakt och fritid och därmed förenlig verksamhet.
Vela Gård HB
Org.nr: 969767-4175
Jord- och skogsbruk, hästanläggning, fastighetsförvaltning, köp- och försäljning av fastigheter och värdepapper, jakt, uthyrning av maskiner, Bed and breakfast, catering samt härmed förenliga verksamheter.