Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Djursholm

Anders Kjellberg AB
Org.nr: 556244-0775
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom området företagsutveckling och rekrytering av chefer, lämna rådgivning i management- och ledarskapsfrågor, äga och förvalta metaller, samt idka handel med värdepapper, marknadsf ...
Concipium AB
Org.nr: 556635-2588
Bolaget skall bedriva verksamhet inom svensk och internationell konsulting med tjänster inom marknad och organisation, såsom försäljningsuppdrag, marknadsundersökningar, omstruktureringar och företagsledningkonsulting, f ...
Introductor AB
Org.nr: 556608-1625
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och försäljning av industriprodukter, företrädesvis avseende reglerteknik, bil- reservdelar, turism inom jakt och fiske samt hästsport ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JAvK Introduction AB
Org.nr: 556735-1944
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom skatterådgivning, finansiell rådgivning, kommissionsaffärer, marknadsundersökningar och marknadsföring, bedriva events samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ...
Johan Lagerbielke AB
Org.nr: 556672-8142
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom personalområdet. Förhandlingsteknik. Ledarskap och förändringsprocessarbete. Journalistik. Jakt & fiskeförsäljning. Viltuppfödning. Viltvård. Jordbruk. Företagsevent. Framtagande av ...
Lagerbielke & Partners AB
Org.nr: 556476-3034
Bolaget skall bedriva tjänster inom personalområdet. Förhandlingsteknik. Ledarskap och förändringsprocessarbete. Journalistik. Jakt & fiskeförsäljning. Viltuppfödning. Viltvård. Jordbruk. Företagsevent. Framtagande av lo ...
Olebrumm Invest AB
Org.nr: 556713-6808
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och förvaltning samt äga fast och lös egendom, rådgivning vid jakt och nat ...
Ollebrumm AB
Org.nr: 556713-0017
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och förvaltning samt äga fast och lös egendom, rådgivning vid jakt och naturvård ä ...
Rimbo Jakt & Fritid AB
Org.nr: 556933-6349
Bolaget ska bedriva jakt- och fiskeverksamhet samt uthyrning av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Turn to Törn i Stockholm AB
Org.nr: 556596-0829
Bolaget ska bedriva konsultationer i företagsledning, försäljning och marknadsföring, strategi, IT, telecom, Mergers & Aquistions samt därmed jämförlig verksamhet, bedriva kapitalförvalning samt idka därmed jämförlig ver ...
Älby Gård Ekerö AB
Org.nr: 556925-7701
Bolaget skall bedriva verksamhet inom drift och underhåll av hästgård, utbildningsverksamhet, jord- och skogsbruk, bostads- uthyrning, jakt och fiske, samt idka därmed förenlig verksamhet.