Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Brottby

A & B Allservice HB
Org.nr: 969645-3985
Byggservice, elektronikservice och installationer, trädgårdsskötsel, städtjänst, flyttservice och bilvård. Utbildningsservice inom området säker arbetsmiljö. Jakt- och viltvård samt service och utbildning inom detta.
Brollsta Säteri AB
Org.nr: 556774-0633
Bolaget skall idka jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, hästhållning och avel, entreprenadverksamhet inom nämnda branscher, jakt, naturvård, övrig djurhållning och veterinärverksamhet samt därmed förenlig verksamh ...
Brollsta Säteri HB
Org.nr: 969727-5783
Jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, hästhållning-avel, entreprenadverksamhet inom jord- och skogsbruk, jakt, övrig djurhållning, veterinärverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.