Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Bro

Aktiebolaget Hesi
Org.nr: 556054-0253
Bolaget skall: - bedriva jord- och skogsbruk, - förädla jord- och skogsprodukter, - bedriva handel med spannmål och utsäde, foder och övriga jord- och skogsprodukter, - bedriva jakt- och viltvård samt skytteverksamhe ...
Bromma Industriby AB
Org.nr: 556432-1403
Bolaget skall bedriva köp och försäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet, bedriva lantbruk, djurhållning, skogsbruk, jakt och fiske samt utarrendering av detta, campingverksamhet ...
GUN ARROW SWEDEN HB
Org.nr: 969771-6794
Utveckling och handel med jakt- och sportartiklar. Utbildning samt instruktioner inom jakt och skytte.
Hesi FörvaltningsAB
Org.nr: 556464-5751
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, uthyra jord- och skogsbruksmaskiner, bedriva jakt och viltvård, bedriva slakt, köttförsäljning, bedriva mark- och fastighetsförvaltning inklusive uthyrning av byggnader och mark ...
Ådö Säteri AB
Org.nr: 556816-7489
Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av skogs- och jordbruks- fastigheter. Uppfödning, behandling och träning av tävlings- hästar. Jakt, fiske och äventyr. Uthyrning av maskiner och fastigheter. Äga och driva butiker f ...