Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Borlänge

Basic Scandinavia AB
Org.nr: 556361-9419
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kläder och därtillhörande utrustning för jakt- och friluftsverksamhet samt idka därmed förenliga verksamheter. Dessutom ska bolaget bedriva försäljning av hantverk oc ...
Bjärvarnas HB
Org.nr: 969729-4115
Uppfödning och försäljning av hundar. Uppdragsjakt. Utbildning i områdena jakt, hund, kötthantering. Försäljning av material inom områdena som angetts ovan.
Erätukku AB
Org.nr: 556892-7288
Bolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av konsumentprodukter till fritids-, vildmarks- och sportändamål såsom jakt och fiske samt bedriva grossistförsäljning, export och import av dessa produkter samt därmed före ...
Filfrasen i Barberget AB
Org.nr: 556924-8718
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jakt- och viltverksamhet, skogstjänster inom skogsbruk, naturturism, kennelverksamhet och byggtjänster till fastigheter och därmed förenlig verksamhet inom ovanstående ver ...
JAFIse i Dalarna AB
Org.nr: 556984-7436
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av jakt-, fiske- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Staffans Vapen & Jakt AB
Org.nr: 556588-8194
Bolaget skall bedriva handel med ammunition, vapen, fiske- och sportartiklar samt konsultationer inom managementområdet och därmed förenlig verksamhet.