Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Bålsta

Bioma Försäljnings AB
Org.nr: 556303-1193
Bolagets verksamhet skall bestå av förmedlingsverksamhet, försäljning och konsultverksamhet inom vapenhandel, importera varor och idka försäljning av dessa via postorder och detaljister, utföra entreprenadarbeten och anl ...
Jaktev HB
Org.nr: 969752-4909
Jaktarrangör, handel och utbildning inom jakt. Bygg- och snickeritjänster samt handel med byggmaterial och utförande av byggnationer. Konsultationer inom marknadsföring och försäljning oavsett bransch.
LEF Sport & Marinprodukter AB
Org.nr: 556195-0675
Bolaget skall direkt eller indirekt genom ägda bolag idka handel och tillverkning av jakt-, fiske- och sportutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Lilla Mjölkebo Gård och Skog HB
Org.nr: 969775-2740
Hästverksamhet så som inackordering av häst och tillridning av häst. Försäljning av hästprodukter, kläder för ryttare och jägare. Skogliga tjänster: *rådgivning *skogsbruksplaner *röjning av ungskog,förröjning *Manuell h ...
Segersta Gård AB
Org.nr: 556704-6742
Bolaget skall idka jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning och jakt samt därmed förenlig verksamhet.