Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Åtvidaberg

HÖSTBÄCK GÅRD AB
Org.nr: 556379-6712
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, tillverkning, köp och försäljning av utrustning för jakt och fiske, konsultverksamhet angående jord- och skogsbruk samt fiske och fiskevård, förvaltning av hyreshus samt idka dä ...
Lakvik Log AB
Org.nr: 556587-7114
Föremålet för bolagets verksamhet är inköp och försäljning av skogs- och grusprodukter, rörelse inom jordbruksnäringen genom arrende av jordbruksfastighet, uthyrning av fastigheter för boende, försäljning av tjänster ino ...
SkogInvent. i Åtvidaberg AB
Org.nr: 556878-1834
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom skoglig planering och skogsavverkningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även anordna jakt- och fiskearrangemang och därmed förenlig verksamhet.
Solfors Production AB
Org.nr: 556936-9464
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom underhållningsbranschen, musik riktad mot företag, konferens, kryssningar. Styrelsearbete. Eftersöksuppdrag. Försäljning av jakt och hundtillbehör. Arbete som musikpedagog, kyrkom ...
Solvik Stock AB
Org.nr: 556939-9214
Föremålet för bolagets verksamhet är inköp och försäljning av skogs- och grusprodukter, rörelse inom jordbruksnäringen genom arrende av jordbruksfastighet, uthyrning av fastigheter för boende, försäljning av tjänster ino ...
Stein-Mården Förädlat Vilt HB
Org.nr: 969724-3690
Förädling av viltkött samt jakt och viltvård och service i anslutning härtill.
Tomé Beck-Friis AB
Org.nr: 556918-2180
Aktiebolaget ska bedriva skogsbruk, viltvård'jakt, jordbruk, konsultverksamhet inom skog, organisation och affärsutveckling samt uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.