Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Arjeplog

Ekonomiska föreningen Svaipa Jakt och Fiske
Org.nr: 716465-4472
Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta jakt- och fiskerättigheter samt bedriva turistverksamhet där medlemmarna aktivt deltar i upplåtelseverksamheten samt att anor ...