Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

IT-konsult i Järna

Dibok & Bygg HB
Org.nr: 969691-6767
Försäljning av rengöringsprodukter och förbrukningsvaror för hushållsbruk genom direktförsäljning, direktmarknadsföring och lagerförsäljning, distribution till företag och hushåll samt direktleverans till kund samt impor ...