Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Vittsjö

Aberik Partners AB
Org.nr: 556859-5978
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genomföra analyser och bedriva investeringsrådgivning avseende företagsförvärv, äga fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.