Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Växjö

Bixia Energy Management AB
Org.nr: 556526-6102
Föremålet för bolagets verksamhet är att, på affärsmässiga villkor, bedriva handel med olika former av finansiella in- strument avseende energiråvaror. Handel med finansiella instrument bedrivs i enlighet med lagen (200 ...