Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Västra frölunda

Jerobani Holding AB
Org.nr: 556915-0864
Bolagets verksamhet skall vara: investeringsverksamhet i onoterade bolag, förmögenhetsförvaltning och handel med alla typer av värdepapper, fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning, revisionsverksamhet, konsultv ...