Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Uppsala

Känsla Finans AB
Org.nr: 556797-1113
Bolaget ska såsom anknutet ombud enligt lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden marknadsföra finansiella tjänster och tillhandahålla investeringsrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska FinansMäklarna AB
Org.nr: 556643-1408
1. 2 kap 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2. 2 kap 1 § p. 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utförand ...