Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Umeå

Eligo Asset Management AB
Org.nr: 556755-4240
Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse i form av dels mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, dels diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, de ...
Nordisk Fondservice AB
Org.nr: 556629-0101
Bolaget ska bedriva värdepappersrörelse i form av investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, utförande av order avseende fin ...
Placerum Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556707-4306
Bolaget ska bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av: -mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, - utförande av order avseende ...