Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Trollhättan

Kelma AB
Org.nr: 556800-1944
Aktiebolaget ska bedriva försäkringsförmedling. Bolaget ska vidare bedriva rådgivning och konsultationer mot fysiska och juridiska personer avseende fondandelsförmedling, investeringsrådgivning om fondandelar, finansiell ...