Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Sydkoster

Rutgerson och Backes KB
Org.nr: 969723-5951
Bolaget ska utöva näringsverksamhet i form av konsultation för företags organisation, investeringsrådgivning, information samt textilietillverkning och odling av växter, och därmed förenlig verksamhet.