Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Staffanstorp

Minimi Invest AB
Org.nr: 556940-4337
Bolaget ska bedriva investeringsrådgivning, ekonomiska konsultationer, försäkringsverksamhet, investeringar i fastigheter och värdepapper, investeringar i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.