Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Sjuntorp

Westlindh Holding AB
Org.nr: 556946-8217
Företaget ska bedriva investeringsverksamhet i onoterade bolag, handel med värdepapper, revisionsverksamhet, konsultverksamhet (konsultarbete inom områdena företagsledning, företagsutveckling och investeringsrådgivning) ...