Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Segeltorp

Grocus Capital AB
Org.nr: 556655-9141
Bolaget skall direkt eller indirekt förvärva och förvalta värdepapper och bedriva investeringsrådgivning avseende riskkapital, samt idka därmed förenlig verksamhet.