Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Örebro

Nordkredit AB
Org.nr: 556221-6936
Bolaget skall bedriva försäkrings- och investeringsrådgivning, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Scandem AB
Org.nr: 556208-8723
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda sina kunder kvalificerad hjälp att optimera energiinköp, effektivisering av energianvändning, energibesparing samt även driva förmedlingsverksamhet med energi och d ...