Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Nacka

Nestor Venture Management AB
Org.nr: 556539-6792
Bolaget skall, direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet: Investeringsrådgivning samt förvaltning och handel med värde- papper och fastigheter.
Systematic Capital Nordic AB
Org.nr: 556618-7315
Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse i form av följande huvudtillstånd, . Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. . Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument