Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Mölndal

Consensus Asset Management AB (publ)
Org.nr: 556474-6518
Bolaget skall i enlighet med lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden (VML) bedriva: 1. Mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2. Utförande av order avseende finansiell ...