Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Lycke

Jaylabs Holding AB
Org.nr: 556874-8874
Bolaget ska bedriva konstruktion av programvara för datorer, handel med hårdvara för densamma, förvaltning av fast och lös egendom, bedriva investeringsrådgivning, konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ...