Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Lund

Gumpert Management AB
Org.nr: 556500-3521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppdragsverksamhet inom management och investeringsrådgivning, bedriva verksamhet inom hotel'turism samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ävenledes handla me ...
Magbaleo AB
Org.nr: 556583-1152
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom, rådgivning i företagsekonomiska frågor samt därmed förenlig verksamhet. Finansiella tjänster, som investeringsrådgivnin ...
Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556797-5080
Föremålet för bolagets verksamhet är att i enlighet med 2 kap 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, att i enlighet med 2 kap ...