Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Linköping

Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB
Org.nr: 556635-9567
Bolaget skall mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdra ...
FH Invest AB
Org.nr: 556704-6668
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper, konsultverksamhet, investeringsrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Independent Investment Group Sweden AB
Org.nr: 556572-5230
Bolaget har följande tillstånd enligt lag om värdepappersmarknaden: - bedriva värdepappersrörelse - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument - mottagnade samt vidarebefordran av order avseende fin ...