Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Kristianstad

H&P Fondförvaltning AB
Org.nr: 556720-6445
Bolaget ska bedriva dels värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden inom följande områden: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 ...
Säkra Kristianstad AB
Org.nr: 556803-2337
Bolaget ska bedriva rådgivning, förmedling av försäkringar och fonder, utbildning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Investeringsrådgivning sker genom att bolaget är anknutet till ett värdepappersbo ...