Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Kalmar

Plain Capital Asset Management Sverige AB
Org.nr: 556737-5562
Bolaget ska bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden i form av - förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap 2 § 1 - Utförande av order avseend ...