Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Idkerberget

HBet Dala Invest
Org.nr: 916463-5667
Handel med värdepapper, uthyrning av containers och fastigheter, investeringsrådgivning samt finansverksamhet.
Handelsbolaget Zärimner
Org.nr: 916583-0176
Handel med svenska och utländska värdepapper och fastigheter, investeringsrådgivning och finansverksamhet, fastighetsförvaltning och reparationer.