Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Hjärup

Capnode AB
Org.nr: 556860-0885
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappersmark ...