Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Halmstad

CGEM Inv AB
Org.nr: 559011-7528
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet i enlighet med lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt därtill av Finansinspektionen meddelade sidotillstånd. Bolaget skall även såsom anknutet ombud till vär ...
RS Kapital AB
Org.nr: 556953-8456
Bolaget ska bedriva investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.