Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Djursholm

Ossie Everum AB
Org.nr: 559035-5391
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag - finansiera, förvärva, förvalta och överlåta aktier i andra bolag, fastigheter, värdepapper och annan lös egendom - bedriva investeringsrådgivning, förmedla kontakt mellan kö ...