Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Bromma

Propri Professional AB
Org.nr: 556937-4936
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och erbjuda rådgivning i ägar-, styrnings-, och ledningsfrågor, relaterat till branscherna fastighet och finans med dess organisation och ledarskap. Uppbyggnad, utvärdering och integ ...
U9 Invest AB
Org.nr: 556751-0184
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom investeringsrådgivning och företagsutveckling samt bedriva riskkapitalverksamhet samt köpa, sälja och förvalta värdepapper samt likaså bedriva annan därmed förenlig verksamhe ...