Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Bleket

Marknadskontakt Flodhammar AB
Org.nr: 556357-8342
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet, skötsel och förvaltning inom skogssektorn, handel samt investeringsrådgivning inom och utom Sverige.