Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inplastning i Johanneshov

PG Plast AB
Org.nr: 556653-0902
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inplastning, laminering, försäljning av trycksaker och skyltar, handel med fast egendom, handel med värdepapper, uthyrningsverksamhet av fastigheter och fastighetsförvaltn ...