Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inplastning i Husum

Lubrico Svenska AB
Org.nr: 556474-5155
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning samt import och export av industriförnödenheter inom industriell produktion inom åkerinäringen, bil och mekanisk verkstad, kemi-, bygg-, livsmedels-, skogs-, o ...