Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inplastning i Huddinge

Tord Gullberg i Huddinge AB
Org.nr: 556223-5555
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom inplastning av trycksaker.