Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Västerås

Västerås Ångtvätt AB
Org.nr: 556140-4855
Bolaget skall idka tvätterirörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.