Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Tanumshede

Tanumstvätten, ek. för.
Org.nr: 755900-1032
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1) i föreningen tillhörig tvättinrättning utföra sådan tvätt, i vilken verksamhet medlemmarna deltaga som leverantörer av tvättsaker eller med egen arbetsinsats 2) d ...