Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Stocksund

Gillmyra AB
Org.nr: 556822-3688
Bolaget ska bedriva rengöring och underhåll av textila mattor och inredning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.