Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Sandhamn

MTotal AB
Org.nr: 556541-4017
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom inkluderande varumärkning, patent, mönsterskydd och licenser. Företaget ska även bedriva uthyrningsverksamhet av entrémattor samt försäljning av entréprodukter samt ...