Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Kista

Stockholms Industritvätt AB
Org.nr: 556617-6052
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tvättning av industritextilier, äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.