Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Halmstad

Betjänten AB
Org.nr: 556675-8594
Bolaget skall bedriva tvätteri, skrädderi, skomakeri, städverksamhet och med detta förenliga verksamheter.